Veehouders

Bent u als veehouder op zoek naar de combinatie van plantaardige productie en weiden van vee dan is notenteelt hier uitermate geschikt voor. Voordeel van notenbomen is dat ze gezien worden als landbouwgewassen waarop de huidige landbouwregelgeving van toepassing is. Daarnaast telt uw graslandperceel, zolang gras de hoofdproductie is, mee voor de derogatie. 

Deze vorm van agroforestry levert voor het vee extra beschutting bij de extremere weeromstandigheden en biedt het voor u als veehouder extra kansen met nieuw verdienmodellen.

Nieuwe verdienmodellen moeten vooral gezien worden in nieuwe producten zoals de noten en overige noot-gerelateerde producten. Daarnaast zijn er ook verdiensten mogelijk uit ecosysteemdiensten zoals vergoedingen voor CO2 vastlegging, vergoeding voor

waterzuivering in bijvoorbeeld bufferstroken bij oppervlaktewater of drinkwater en vergoedingen voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Op dit vlak is nog veel te ontwikkelen maar zien dat er al kleine stapjes gezet worden zoals vergoedingen voor CO2-vastlegging en bij bufferstroken tegen uitspoeling naar watergangen.

Past agroforestry met notenteelt bij u en uw bedrijf?

Of agroforestry nu bij u en uw bedrijf past hangt van een aantal factoren af. Denk daarbij aan hoe u met vooroordelen over bomenteelt omgaat, of u nieuwe dingen, zoals de teelt van noten wilt leren, of u als ondernemer voor diversificatie of specialisatie wil gaan en mogelijkheden ziet in nieuwe verdienmodellen. Ook de ligging van uw bedrijf is bepalend, passen bomen in het landschap, hebt u te maken met weidevogelbeheer, zit uw bedrijf naast watergangen, is de bodem geschikt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.