Pluimveehouders

Wist u dat pluimvee met vrije uitloop en notenbomen uitermate goed bij elkaar passen? Dat heeft alles te maken met het gegeven dat kippen van nature bosdieren zijn en de kippen natuurlijke bestrijders zijn van onkruid en schadelijke insecten zoals larven van de walnootboorder. De bomen zorgen voor schaduw en meer rust voor de kippen. Daarnaast zijn de bomen natuurlijke afvangers van fijnstof die door de kippen geproduceerd wordt.

Voor u als pluimveehouder biedt notenteelt nieuwe, rendabele, verdienmodellen. Voordeel van notenbomen is dat ze gezien worden als landbouwgewassen waarop de huidige landbouwregelgeving van toepassing is.

Nieuwe verdienmodellen moeten vooral gezien worden in nieuwe producten zoals de noten en overige noot-gerelateerde producten. Daarnaast zijn er ook verdiensten mogelijk uit ecosysteemdiensten zoals 

vergoedingen voor CO2 vastlegging, vergoeding voor waterzuivering in bijvoorbeeld bufferstroken bij oppervlaktewater of drinkwater en vergoedingen voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Op dit vlak is nog veel te ontwikkelen maar zien dat er al kleine stapjes gezet worden zoals vergoedingen voor CO2-vastlegging en bij bufferstroken tegen uitspoeling naar watergangen.

Past notenteelt bij u en uw bedrijf?

Of agroforestry nu bij u en uw bedrijf past hangt van een aantal factoren af. Denk daarbij aan hoe u met vooroordelen over bomenteelt omgaat, of u nieuwe dingen, zoals de teelt van noten, wilt leren, of u als ondernemer voor diversificatie of specialisatie wil gaan en mogelijkheden ziet in nieuwe verdienmodellen. Ook de ligging van uw bedrijf is bepalend, passen bomen in het landschap, zit uw bedrijf naast watergangen, is de bodem geschikt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.