Natuurverenigingen

Ben u als natuurvereniging op zoek naar invulling van natuur-inclusieve landbouw en uitbreiding van de biodiversiteit dan zou de aanplant van notenbomen een optie kunnen zijn.

Behalve de productie van noten zorgen de notenbomen voor CO2-vastlegging, voorkomen uitspoeling van mineralen naar oppervlakte- en grondwater, zorgen voor een betere waterhuishouding en benutting van mineralen uit diepere grondlagen. Daarnaast trekken de bomen weer andere dieren aan wat de biodiversiteit zal verhogen. En als laatste zorgen bomen voor een fraaie aankleding van het landschap.

En ander niet te vergeten punt is dat notenteelt een nieuw verdienmodel voor de leden betekent. 

Notenteelt wordt gezien als fruitteelt en is voor de meeste bedrijven goed in te passen in bestaande bedrijfssituaties. Zie hiervoor ook de toelichting bij de andere toepassingen zoals fruitteelt, veehouderij, pluimveehouderij en akkerbouw.

Past notenteelt bij de natuurvereniging en jullie leden?

Of notenteelt nu bij jullie past hangt van een aantal factoren af. Denk daarbij aan hoe i met vooroordelen over notenteelt omgaat, of u nieuwe dingen, zoals de teelt van noten wilt leren, of u als ondernemer voor diversificatie of specialisatie wil gaan en mogelijkheden ziet in nieuwe verdienmodellen. Ook de ligging van uw bedrijf is bepalend, passen bomen in het landschap, zit uw bedrijf naast watergangen, is de bodem geschikt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.