Gemeenten

Bent u als beleidsmaker van uw gemeente op zoek naar een andere planologische invulling van het buitengebied of bent u op zoek naar het toepassen van voedsel in de stad dan is notenteelt hiervoor een passende oplossing.

Notenbomen zorgen naast vastlegging van CO2 en fijnstof ook voor verkoeling en een betere waterhuishouding omdat ze water van diepere lagen kunnen ophalen en beter vasthouden. Daarnaast zorgt de vergroening met bomen voor een fraaier landschap. 

Daarnaast hebben de notenbomen relatief weinig verzorging nodig en bieden ze voedsel aan de inwoners van de stad of dorp die ze eenvoudig kunnen oprapen. Noten vallen en hoeven niet in tegenstelling tot ander fruit zoals appels, peren geplukt te worden.

Ook biedt het voor ondernemers in het buitengebied

mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen. Daarnaast biedt het kansen voor nieuwe beheervormen in de stad via sociale werkplaatsen, educatie voor scholieren en sociale interactie voor burgers die willen eten uit de stad.

Past notenteelt bij uw gemeente?

Of notenteelt bij uw gemeente past hangt van een aantal factoren af. Denk daarbij aan hoe u met vooroordelen over notenteelt omgaan, of u nieuwe dingen, zoals de teelt en verzorging van notenbomen wilt leren, of u als gemeente nieuwe mogelijkheden zien en beleid willen maken op het gebied van voedsel in de stad, nieuwe beheervormen, educatie  en sociale interactie in uw gemeente. Ook de ligging van de grond in de gemeente is bepalend, passen bomen in het landschap, zijn er  watergangen, is de bodem geschikt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.