Fruittelers

Ben u als fruitteler op zoek naar alternatieven voor bijvoorbeeld appels en peren dan is notenteelt een nieuwe maar ook rendabele oplossing. Voordeel van notenbomen is dat ze gezien worden als landbouwgewassen waarop de huidige landbouwregelgeving van toepassing is. Daarnaast past notenteelt van nature beter in de biologische teelt.

Andere voordelen van notenteelt, in vergelijking met de teelt van appels en/of peren, zijn de lagere investeringsbedragen en arbeidsbehoefte. Met afnemende mogelijkheden voor financiering en invulling van de arbeid biedt notenteelt voor u als fruitteler nieuwe kansen.

Daarnaast zijn de noten en gerelateerde producten prima geschikt om verder te verwaarden. Maar denk naast de verwaarding van producten ook aan het leveren van zogenaamde ecosysteemdiensten.

Ecosysteemdiensten zijn vergoedingen voor diensten zoals

 CO2 vastlegging, waterzuivering in bijvoorbeeld bufferstroken bij oppervlaktewater of drinkwater en voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Op dit vlak is nog veel te ontwikkelen maar zien dat er al kleine stapjes gezet worden zoals vergoedingen voor CO2-vastlegging en bij bufferstroken tegen uitspoeling naar watergangen.

Past notenteelt bij u en uw bedrijf?

Of notenteelt nu bij u en uw bedrijf past hangt van een aantal factoren af. Denk daarbij aan hoe u met vooroordelen over notenteelt omgaat, of je nieuwe dingen, zoals de teelt van noten wilt leren, of u als ondernemer voor diversificatie of specialisatie wil gaan en mogelijkheden ziet in nieuwe verdienmodellen. Ook de ligging van uw bedrijf is bepalend, passen bomen in het landschap, zit uw bedrijf naast watergangen, is de bodem geschikt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.